Eaton Logo

What is the replacement strobe tube for the XB11?

The replacement strobe tube for the XB11 is PX99900100,  XB11 XENON TUBE